|
Szerokie OCP

Ubezpieczenie OCP

Przewoźnicy mają możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika.
My jako firma transportowa jesteśmy objęci takową polisą. Dzięki temu zwiększamy jakość wykonywania naszych usług. Posiadanie polisy gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu np. od kradzieży, opóźnienia w dostawie czy uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu towaru.

Bezpieczny transport z polisą OCP

Nasi kontrahenci mogą bez obawy korzystać z naszych usług, mają pewność, że gdyby w trakcie transportu nastąpiło niepoprawne wykonanie usługi, uzyskają odszkodowanie, które pokryje straty klienta. Firmy z nami współpracujące unikają przewoźników bez ubezpieczenia OCP ponieważ mają małe zabezpieczenie w wypadku złej realizacji zlecenia.